2016. aasta Peeter Põllu stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2016. aasta Peeter Põllu stipendium

2016. aastal pälvis Peeter Põllu stipendiumi TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna 2. aasta magistrant Kairi Nurk.

Stipendiumi suurus on 1920 eurot.

Stipendiumile saavad kandideerida kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide õpetajakoolituse üliõpilased alates kaheksandast õppesemestrist integreeritud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes.

Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppetulemusi, teadusliku uurimistöö tulemuslikkust ja osalemist pedagoogika alases arendustegevuses.

Taotlemiseks tuleb esitada Tartu Ülikooli Sihtasutuse juhatusele:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (taotlusvorm sisaldab ka ülevaadet taotleja erialasest ja teaduslikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);

  • ülevaade pedagoogika-alasest arendustegevusest (saab lisada taotlusele).
Stipendiumi taotlemise tähtaeg 1. oktoober 2016

Stipendium antakse üle Peeter Põllu päeval, 27. oktoobril Haridusteaduste Instituudis, Salme 1a, Tartu.

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)