2016. aasta Ole Golubjatnikovi mälestusstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2016. aasta Ole Golubjatnikovi mälestusstipendium

2016. aasta sügissemestri Ole Golubjatnikovi mälestusstipendiumi suurusega 1500 eurot pälvis biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika õppekava 2. aasta magistrant Silver Savi.

Välja on kuulutatud üks 1500 euro suurune stipendium.

Stipendiumitele on oodatud kandideerima loodus- ja täppisteaduste valdkonna 3. aasta bakalaureuseõppe üliõpilased, kes jätkavad õpinguid järgmisel õppeaastal magistrantuuris meditsiinitehnoloogia valdkonnas ja sama valdkonna magistrandid, kes jätkavad doktorantuuris või siirduvad praktikale meditsiinitehnoloogia ettevõttesse.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada elektrooniline stipendiumitaotlus (taotlusvorm sisaldab isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, stipendiumi kasutamise kava ja taotleja tulevikuplaan, juhendava õppejõu soovitust).

Taotluste esitamise tähtaeg 1. november 2016

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)