2016. aasta Nadia Walteri stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2016. aasta Nadia Walteri stipendium

2016. aastal pälvisid Nadia Walteri stipendiumi Kati Toom, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna 1. aasta doktorant, Merle Mandel, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna 4. aasta doktorant ja Rando Porosk, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna 3. aasta doktorant.

Välja on kuulutatud kuni kolm 2000 euro suurust stipendiumi.

Taotleda saavad Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid ja noorteadlased, kelle uurimistöö teemaks on närvihaigused, eriti neurodegeneratiivsed haigused.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada Sihtasutuse juhatusele väljakuulutatud tähtajaks elektrooniline stipendiumitaotlus sihtasutuse kodulehel (taotlus sisaldab: CV, lühiülevaade erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, ülevaade kavandatavast uurimistööst ja juhendava õppejõu soovitus).

Stipendiumi määramisel võetakse arvesse stipendiaadi õppeedukust, erialalist edukust ning uurimistöö taset ja olulisust.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2016.

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)