2016. aasta Lydia ja Felix Krabi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2016. aasta Lydia ja Felix Krabi stipendium

2016. aasta Lydia ja Felix Krabi stipendiumi pälvisid Merit Müür, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna 2. aasta üliõpilane; Gettel Sink, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna 2. aasta magistrant; Annika Meitern, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna 3. aasta doktorant; Liivi Plumer, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna 3. aasta doktorant ja Hanna Soe, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna 2. aasta magistrant.

Välja kuulutatakse viis 2000 euro suurust stipendiumit.

Stipendiumi eesmärgiks on tunnustada üliõpilaste loodusteaduste-alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis.

Stipendiumile on oodatud kandideerima loodus- ja täppisteaduste kõikide õppetasemete üliõpilased järgmistelt loodusteaduste erialadelt: bioloogia, ökoloogia, geograafia, geoloogia, geenitehnoloogia ja keskkonnatehnoloogia.

Konkursist osavõtmiseks tuleb esitada sihtasutuse juhatusele elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehel (taotlus sisaldab ka õppejõu soovitust - vajalik lisada soovitaja nimi ja e-posti aadress, kuhu läheb automaatkiri lingiga, mille kaudu õppejõud saab soovituskirja üles laadida).

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja ühiskondlik tegevus ning majanduslik olukord.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2016.

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)

Konkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt juuni alguses