2016. aasta Laste Kliiniliste Uuringute fondi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2016. aasta Laste Kliiniliste Uuringute fondi stipendium

2016. aastal pälvis Laste Kliiniliste Uuringute fondi stipendiumi TÜ meditsiiniteaduste valdkonna 2. aasta doktorant Marianne Saard.

Välja antakse üks 950 euro suurune stipendium.

Stipendiumile saavad kandideerida laste kliiniliste uuringutega tegelevad õppejõud, doktorandid ja arst-residendid, oma jooksval aastal avaldatud, ette kantud või avaldamiseks/ettekandmiseks esitatud teadustöödega.

Kandideerimiseks tuleb taotlejal väljakuulutatud tähtajaks esitada:

  • elektrooniline taotlusvorm (taotlusvorm sisaldab ka ülevaadet taotleja erialasest ja teaduslikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja juhendava õppejõu soovitust);

  • lühikokkuvõte teadustööst (kuni 2 lk, lisada elektroonilisele taotlusele).
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2016

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)