2016. aasta Jüri Uluotsa stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2016. aasta Jüri Uluotsa stipendium

2016. aastal pälvis Jüri Uluotsa stipendiumi humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna varauusaja dotsent Marten Seppel.

Välja on kuulutatud üks 2 000 euro suurune stipendium.

Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli doktorandid või doktorikraadi kaitsnud kuni 41.aastased teadurid ja õppejõud, kelle teadustöö on seotud Eesti riiklusega kõige laiemas tähenduses (riigiõiguse, kohaliku omavalitsuse õiguse, riigiteaduste ning riikluse ja õiguse ajaloo alal).

Stipendiumi taotlemiseks on vaja esitada väljakuulutatud tähtajaks:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (taotlusvorm sisaldab CV, ülevaadet taotleja erialasest ja teaduslikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks);

  • ülevaade plaanitavast teadus- või uurimistööst (taotluse osa);

  • valdkonna dekaani või instituudi juhataja soovitus (taotlusvormi osa);

  • vajadusel vastuvõtva ülikooli või teadusasutuse kinnitus õppima asumise või teadustööga tegelemise kohta.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2016

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)