2016. aasta Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2016. aasta Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium

2016. aasta Heidi-Ingrid Maaroosi stipendiumi pälvis TÜ meditsiiniteaduste valdkonna 5. aasta põhiõppe üliõpilane Oskar Appelberg.

Välja on kuulutatud üks 1 000 euro suurune stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega (k.a. stendiettekanne) kliinilise meditsiini valdkonnas ja kes omavad häid tulemusi õppe- ja teadustöös.

Stipendiumi kandidaatide hindamisel võetakse arvesse:

– konverentsil esitatud ettekande vastavust teadusettekande nõuetele ja kanditeerja osalust ette kantavas teadusprojektis;
– taotleja akadeemilist edukust;
– muudel võrdsetel tingimustel on eelistatud Saare maakonnast pärit üliõpilased.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb taotlejal väljakuulutatud tähtajaks esitada:

  • elektrooniline taotlusvorm (taotlusvorm sisaldab ka ülevaadet taotleja erialasest ja teaduslikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);

  • motivatsioonikiri, kus tuleb eraldi välja tuua taotleja osalus teadustöös (lisada taotlusele);

  • kokkuvõte konverentsil peetud ettekandest (lisada taotlusele).
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2016

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)