2016. aasta Erich Rannu perekonna stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2016. aasta Erich Rannu perekonna stipendium

2016. aasta Erich Rannu perekonna stipendiumi pälvisid Uku Lilleväli, TÜ majandusteaduskonna 3. aasta üliõpilane (1600 eurot); Mykyta Gorskykh, TÜ majandusteaduskonna 2. aasta üliõpilane (1000 eurot) ja Diana Gabrielyan, TÜ majandusteaduskonna 2. aasta magistrant (2000 eurot).

Stipendiumi eesmärk on edendada majandusteaduste alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis, innustades üliõpilasi rakendama oma oskusi ja teadmisi eetilises majanduslikus tegevuses Eestis.

Stipendiumifondi suurus on 8000 eurot. Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon.

Stipendiumile saavad kandideerida majanduserialade kõigi tasemete üliõpilased, samuti võivad kandideerida edukad arvutiteaduste instituudi üliõpilased, kes õpivad lisaks majandusteadust.

Kandideerimiseks tuleb taotlejal esitada TÜ sihtasutusele:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus;

  • essee (kuni 3 lk), mis selgitab taotleja arusaamist Eesti majanduslikust olukorrast ja arengu võimalustest ning kirjeldab eetika tähtsust majanduse arengus. Essee tuleks lisada taotlusele pdf failina.
Stipendiumi määramisel võetakse aluseks õppeedukus, erialane tase ja saavutused ning ühiskondlik tegevus ja majanduslik olukord. Samuti võetakse arvesse taotleja arusaamist majanduslikust arengust ja eetika tähtsusest kirjutatud essee alusel.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2016.

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)

Konkursi tulemused kuulutatakse välja juuni alguses