2016. aasta Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2016. aasta Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium

Stipendiaadid 2016. aasta kevadsemestril:

Anni Jürine, TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži spetsialist-assistent (700 eurot)
Kai Rünk, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna taimeökoloogia teadur (440 eurot)
Anneli Randla, EKA kunstikultuuri teaduskonna dotsent (500 eurot)
Tauri Roosipuu, TTÜ Eesti Mereakadeemia 3. aasta üliõpilane (800 eurot)
Madli Pesti, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna 4. aasta doktorant (450 eurot)
Andrus Org, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna eesti kirjanduse lektor (450 eurot)

Stipendiumit saavad taotleda kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide üliõpilased, õppejõud ja teadustöötajad, kelle õppe- või uurimisvaldkond on seotud eestikeelse terminoloogia ja selle arendamisega või kes arendavad eesti terminoloogiat oma mis tahes eriala doktoritöö osana.

Stipendiumifondi suurus on 7648 eurot

Taotlemiseks tuleb esitada elektrooniline stipendiumitaotlus, millele lisada:

1) teadustöö lühikokkuvõte (resümee);

2) üliõpilastel juhendava õppejõu, teistel teaduskonna/instituudi või teadusasutuse juhi soovitus koos tema kontaktandmetega (elektroonilise taotluse osa - lisada tuleb vaid soovitaja nimi ja e-posti aadress ning pärast taotluse esitamist läheb sisestatud aadressile automaatkiri lingiga, mille kaudu õppejõud saab soovituskirja ise üles laadida);

3) muud kandidaadi poolt vajalikuks peetavad materjalid;

Taotluses võib jätta täitmata lahtrid 5 ja 10.

Taotlusi saab esitada 7. märtsini 2016

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)