2016. aasta Andreas ja Elmerice Traksi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2016. aasta Andreas ja Elmerice Traksi stipendium

2016. aastal pälvisid Andreas ja Elmerice Traksti stipendiumi järgmised üliõpilased:
Kristi Anderson (1 500 eurot), meditsiiniteaduste valdkonna 6. aasta põhiõppe üliõpilane;
Deniss Sõritsa (1 200 eurot), meditsiiniteaduste valdkonna 4. aasta doktorant;
Maili Vilson (1 500 eurot), sotsiaalteaduste valdkonna 4. aasta doktorant;
Bret Kuldsaar (2 900 eurot), meditsiiniteaduste valdkonna 3. aasta arst-resident;
Birgit Aasa (2 500 eurot), sotsiaalteaduste valdkonna magistrant;
Paul-Sander Vahi (2 500 eurot), meditsiiniteaduste valdkonna 3. aasta arst-resident;
Sander Pajusalu (1 400 eurot), meditsiiniteaduste valdkonna 3. aasta doktorant.

Stipendiumideks jagatakse välja kuni 13 000 eurot.

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi eesmärgiks on toetada majanduslikku abi vajavaid eesti soost üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel USA või Euroopa riikide kõrgemates õppeasutustes.

Stipendiumi(de)le saavad kandideerida:
Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste (v.a sporditeadused ja füsioteraapia) doktorandid ja magistrandid;
Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arst-residendid, kusjuures muudel võrdsetel tingimustel on eelistatud teadustööd tegevad ja eakate meditsiiniga tegelevad arst-residendid;
Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimisvaldkonnaks on riiklik-poliitilised teemad.

Taotlemiseks tuleb sihtasutusele esitada:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab isikuandmeid, ülevaadet taotleja haridus- ja töökäigust ning ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi taotlemiseks, ülevaadet erialasest teadustegevusest,  stipendiumi kasutamise eelarvet). Täitmata võib jätta taotlusvormi p. 10 ‘Majandusliku hetkeolukorra kirjeldus’;

  • õppejõu soovitus (vajalik lisada soovitaja nimi ja e-posti aadress, kuhu läheb automaatkiri lingiga, mille kaudu õppejõud saab soovituskirja üles laadida);

  • vastuvõtva kõrgkooli/teadusasutuse kinnitus või konverentsil osalemise kinnitus (saab lisada elektroonsele taotlusele).
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2016

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)