2016/2017. õppeaasta Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2016/2017. õppeaasta Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendium

2016/2017. õa Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendiumi suurusega 15 000 eurot pälvis meditsiiniteaduste valdkonna sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi kergejõustiku didaktika lektor Martin Mooses.

Välja on kuulutatud üks 15 000 euro suurune stipendium. 

Taotluste esitamise tähtaeg on  1. veebruar 2017
Stipendiumi saaja kuulutatakse välja veebruari lõpus 2017

Ernst Jaaksoni mälestusfondi eesmärk on toetada välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavaid eesti soost doktorante, teadureid ja õppejõude. Stipendiumi saaja peab olema Tartu Ülikooli doktorant või doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastane Tartu Ülikooli teadur või õppejõud ja tema uurimistöö peab kuuluma valdkonna poolt sihtasutusele esitatud prioriteetsesse teadusvaldkonda.

Sellel aastal on valdkondade poolt esitatud teadusprioriteedid alljärgnevad:

Meditsiiniteaduste valdkond:

  • "Patoloogia"

  • "Treeninguteadus"
Sotsiaalteaduste valdkond:

  • "Toimetulekustrateegiad riskiühiskonnas"

  • "Haridustehnoloogia"

  • "Infotehnoloogia ja andmekaitseõigus"
Loodus- ja täppisteaduste valdkond:

  • "Loodus- ja täppisteadused"
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond:

  • "Humanitaarteadused"
Stipendiumi taotlejal tuleb esitada sihtasutuse juhatusele hiljemalt 1. veebruariks 2017.a. järgmised dokumendid:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab: andmeid taotleja kohta; ülevaadet hariduskäigust ja erialasest tegevusest; ülevaadet ühiskondlikust tegevusest; teadustöö kokkuvõtet – ülevaadet kavandatavast uurimistööst ning põhjendus, et see vastab stipendiumi eesmärgile; täielikku kulutuste eelarvet välisriigi ülikooli või teadusasutuse juures (k.a reisikulud), kaasfinantseerimise allikaid ja toetussummade suurusi; kahe õppejõu soovitust, seejuures peaks üks soovitaja olema Tartu Ülikooli vastava teaduskonna/instituudi direktor/juhataja (elektroonilise taotluse osa – soovituskirju ei pea eraldi lisama, tuleb märkida vaid soovitajate e-posti aadressid ning pärast taotluse esitamist läheb sisestatud aadressidele automaatkiri lingiga, kuhu õppejõud saab soovituskirja üles laadida);
  • vastuvõtva ülikooli või teadusasutuse kinnitus õppima asumise või teadustööga tegelemise kohta.
Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)