2015. aasta Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2015. aasta Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendium

Stipendiaadid 2015. aasta kevadsemestril:
Andro Kitus, TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskond (700 eurot) link väitekirjale
Riina Kaasik, EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituut (500 eurot) link väitekirjale
Ants-Hannes Viira, EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituut (500 eurot) link väitekirjale
Indrek Must, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskond (500 eurot) link väitekirjale
Georgi Hudjašov, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskond (700 eurot) link väitekirjale
Jaanus Suurväli, TTÜ matemaatika- ja loodusteaduskond (800 eurot) link väitekirjale
Elizaveta Fomina, TÜ filosoofiateaduskond (600 eurot) link väitekirjale
Katrin Kello, TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskond (500 eurot) link väitekirjale
Marge Uppin, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskond (500 eurot) link väitekirjale
Maarika Liik, TÜ arstiteaduskond (500 eurot) link väitekirjale
Indrek Melts, EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituut (800 eurot) link väitekirjale
Ede Oja, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskond (500 eurot) link väitekirjale
Liis Sabre, TÜ arstiteaduskond (500 eurot) link väitekirjale
Jaanika Anderson, TÜ filosoofiateaduskond (500 eurot) link väitekirjale
Indrek Suitso, EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituut link väitekirjale

Taotleda saavad kõikide Eestis viimase kahe aasta jooksul kaitstud võõrkeelsete väitekirjade autorid oma väitekirja eestikeelse resümeega (vt. statuudist, missugustele kriteeriumitele peab resümee vastama).

Stipendiumifondi suurus on 7164 eurot. Ühe stipendiumi suurus on minimaalselt 500 eurot. Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon.

Taotlejal tuleb sihtasutuse juhatusele esitada elektrooniline stipendiumitaotlus, millele tuleb lisada:

a) resümee (väitekirja resümee, muutmata kujul);

b) link väitekirja veebiaadressile (lisada taotlusvormi faili);

c) diplomi koopia või tõend kaitsmise kohta.

Taotluses võib jätta täitmata lahtrid 5 ja 10. Samuti ei ole tarvis lisada soovituskirja.

Taotluste esitamise tähtaeg on 2. märts 2015

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)