2015. aasta Voldemar Jaanbergi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2015. aasta Voldemar Jaanbergi stipendium

2015. aastal pälvisid Voldemar Jaanbergi stipendiumi järgmised majandusteaduskonna üliõpilased: Liina Joller, Kateryna Volkovska, Maryna Tverdostup, Diana Gabrielyan ja Michael Mosisa Gurmessa.

Välja on kuulutatud viis 2000 euro suurust stipendiumi.

Stipendiumile saavad kandideerida majandusteaduskonna magistrandid, doktorandid ja doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud.

Kandideerimiseks tuleb sihtasutusele esitada elektrooniline stipendiumitaotlus.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks taotleja õppeedukus (magistrandid, doktorandid), erialane tulemuslikkus ning ühiskondlik tegevus.

Taotluste esitamise tähtaeg on 12. november 2015

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)