2015. aasta Valter Niiluse stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2015. aasta Valter Niiluse stipendium

2015. aastal pälvis Valter Niiluse stipendiumi TÜ filosoofiateaduskonna 3. aasta doktorant Helen Türk.

Välja on kuulutatud üks 1 000 euro suurune stipendium.

Taotleda saavad filosoofiateaduskonna läänemeresoome keelte ja eesti murrete uurimisvaldkonnas õppivad bakalureuseõppe üliõpilased (alates 3. semestrist), magistrandid ja doktorandid.

Kandideerimiseks tuleb sihtasutusele esitada:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab CV, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, õppejõu soovitust);

  • ülevaade teadustööst (piisab ka elektroonses taotluses vastavasse lahtrisse sisestatud ülevaatest).
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2015

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)