2015. aasta Valda ja Bernard Õuna mälestusstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2015. aasta Valda ja Bernard Õuna mälestusstipendium

2015. aastal pälvis Valda ja Bernard Õuna mälestusstipendiumi loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 3. aasta doktorant Kaido Siimon.

Välja on kuulutatud üks 5000 euro suurune stipendium.

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli üliõpilased (sh magistrandid ja doktorandid), kelle teadustöö on seotud biomeditsiini valdkonnaga ning kelle biomeditsiinialased teadustööd on jooksval aastal avaldatud või avaldamiseks esitatud.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada Tartu Ülikooli sihtasutuse juhatusele väljakuulutatud tähtajaks:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus sihtasutuse kodulehel ;

  • ülevaade jooksval aastal avaldatud või avaldamiseks esitatud teadustööst ja põhjendus, kuidas see seondub biomeditsiini valdkonnaga (kuni 2 lk.);

  • juhendava õppejõu soovitus (elektroonilise taotluse osa);

  • muud taotleja poolt vajalikuks peetavad dokumendid.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2015

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)

Stipendium antakse üle arstiteaduskonna aastapäeva raames toimuval dekaani vastuvõtul oktoobris 2015.