2015. aasta Tartu Ülikooli Seitsmenda Samba Fondi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2015. aasta Tartu Ülikooli Seitsmenda Samba Fondi stipendium

2015. aastal pälvisid Tartu Ülikooli Seitsmenda Samba Fondi stipendiumi TÜ matemaatika-informaatikateaduskonna doktorant Kristi Läll ja TÜ filosoofiateaduskonna magistrant Indrek Lõbus. Mõlemale stipendiaadile määrati stipendium summas 1500 eurot.

Stipendiumifondi eesmärk on toetada silmapaistvaid üliõpilasi nende õppe- ja teadustöös.

Välja on kuulutatud üks 3000 euro suurune stipendium.

Stipendiumile saavad kandideerida TÜ kõigi teaduskondade edukad bakalureuseõppe üliõpilased (alates 2. aasta), magistrandid ja doktorandid.

Taotlemiseks tuleb sihtasutusele esitada elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab CV, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, (juhendava) õppejõu soovitust).

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2015

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)