2015. aasta Tartu Raefondi stipendiumid — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2015. aasta Tartu Raefondi stipendiumid

2015. aastal pälvisid Tartu Raefondi preemiad TÜ arstiteaduskonna emeriitdotsent  Silvia Russak ja TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna doktorant Maido Merisalu.

2015. aastal pälvisid Tartu Raefondi stipendiumid järgmised üliõpilased:
Andres Johandi, TÜ usuteaduskonna doktorant
Mirjam Burget, TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskonna doktorant
Henrik Trasberg, TÜ õigusteaduskonna magistriõppe üliõpilane
Tiina Kuura, TÜ matemaatika-informaatikateaduskonna magistriõppe üliõpilane
Sille Hausenberg, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna magistriõppe üliõpilane
Dmitri Valiulin, TÜ kehakultuuriteaduskonna magistriõppe üliõpilane
Maarja Hollo, TÜ filosoofiateaduskonna doktorant
Johannes Pärtel Truusalu, TÜ arstiteaduskonna põhiõppe üliõpilane
Anna Beitane; TÜ Euroopa Kolledži magistriõppe välisüliõpilane
Andriy Bondarenko, TÜ majandusteaduskonna välisüliõpilane

Välja on kuulutatud kümme 640 euro suurust stipendiumi

Kandideerida saavad Tartust pärit (aluseks sissekirjutus rahvastikuregistri järgi) edukad (õppetaseme kaalutud keskmine hinne üle positiivsete tulemuste vähemalt 4,0) Tartu Ülikooli üliõpilased kõigil õppetasemetel. Stipendiumi saab taotleda alates kolmandast semestrist.

Taotlemiseks on vaja täita elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab CV, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, juhendava õppejõu soovitust).

Taotluste tähtaeg on 1. november 2015.

Välja on kuulutatud 3000 eurot Raefondi preemiateks TÜ õppejõududele ja töötajatele

Stipendium on mõeldud TÜ õppejõudude, üliõpilaste ja töötajate tunnustamiseks Tartu linna ajalugu, haldust, infrastruktuuri ja huve käsitlevate silmapaistvate teadus-, õppe- ja arendustöö tulemuste eest, samuti samasuunalise teadus- ja õppetegevuse arendamise eest.

Kandidaate võivad esitada teaduskonnad, instituudid, teadusasutused, ülikooli asutused jm. üksused, taotleda võib ka isik ise. Esildistes ja taotlustes tuleb selgelt lahti kirjutada kellele ja missuguste teenete eest stipendiumit taotletakse.

Esildised ja taotlused esitada TÜ Sihtasutusele vabavormilistena e-posti, siseposti teel või postiga aadressil Ülikooli 18 hiljemalt 1. novembriks 2015.

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)