2015. aasta Südameapteegi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2015. aasta Südameapteegi stipendium

2015. aasta sügissemestril Südameapteegi stipendiumit välja ei antud.

Südameapteegi stipendiumi eesmärk on toetada arstiteaduskonna proviisori õppekava edukaid üliõpilasi.

Välja on kuulutatud üks 2000 euro suurune stipendium.

Kandideerima on oodatud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna proviisori õppekava kõikide tasemete edukad üliõpilased, kes:

  • omavad väga häid tulemusi õppetöös ning kellel on tulevasele juhile vajalikud isikuomadused;

  • on valmis kohtuma Südameapteegi esindajatega;

  • on valmis läbima praktika ning asuma tööle Südameapteegis (stipendiaadiga sõlmitakse 1-aastane tööleping).
Taotlemiseks tuleb sihtasutusele esitada elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab CV, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, juhendava õppejõu soovitust).

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2015.

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)