2015. aasta Riigi Kinnisvara AS stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2015. aasta Riigi Kinnisvara AS stipendium

2015. aasta sügissemestril ei osutunud Tartu Ülikooli kandidaadid Riigi Kinnisvara AS stipendiumile valituks.

Stipendium on loodud aitamaks kaasa üliõpilaste õppimismotivatsioonile ja akadeemilise personal järelkasvule.

RKAS stipendium magistriõppe üliõpilastele

Välja on kuulutatud üks 1818 euro suurune stipendium.

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli magistriõppe üliõpilased, kes vastavad alljärgnevatele eeldustele:
a. uurimistöö teema on seotud järgmiste valdkondadega: teadmispõhine ehitus, hoonete keskkonnamõju, sisekliima ja tööviljakus, hoone ja linn ning töökeskkonna haldamine.
b. kahe viimase semestri kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,5 viie punkti skaalal.
c. soov omandada valitud erialal ülikooliharidus ja teha koostööd RKASiga.
d. aktiivne eluhoiak ja soov pühenduda uuritava valdkonna edasi arendamisele.

Üliõpilane võib tulla välja ka mõne muu ideega, mis ei ole loetelus, kuid on seotud RKASi tegevustega.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb üliõpilasel esitada TÜ sihtasutuse juhatusele:
– elektrooniline taotlus (sisaldab andmeid taotleja kohta, curriculum vitae, ülevaadet ühiskondlikust- ja teadustööst, õppejõu soovitust ja stipendiumi kasutamise eelarvet)
– õppejõu, praktika või lõputöö juhendaja soovitus (lisatakse elektroonilisele taotlusele);
– teadustöö kirjeldus (pdf dokumendina).

Taotluse esitamise tähtaeg on 1. november 2015

___________________________________________________________________________________________________

RKAS stipendium doktoriõppe üliõpilastele

Välja on kuulutatud üks 2727 euro suurune stipendium.

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli doktoriõppe üliõpilased, kes vastavad alljärgnevatele eeldustele:
a. uurimistöö teema on seotud järgmiste valdkondadega: teadmispõhine ehitus, hoonete keskkonnamõju, sisekliima ja tööviljakus, hoone ja linn ning töökeskkonna haldamine.
b. kahe viimase semestri kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,5 viie punkti skaalal.
c. soov omandada valitud erialal ülikooliharidus ja teha koostööd RKASiga.
d. aktiivne eluhoiak ja soov pühenduda uuritava valdkonna edasi arendamisele.

Üliõpilane võib tulla välja ka mõne muu ideega, mis ei ole loetelus, kuid on seotud RKASi tegevustega.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb üliõpilasel esitada TÜ sihtasutuse juhatusele:
– elektrooniline taotlus (sisaldab andmeid taotleja kohta, curriculum vitae, ülevaadet ühiskondlikust- ja teadustööst, õppejõu soovitust ja stipendiumi kasutamise eelarvet)
– juhendaja soovitus (lisatakse elektroonilisele taotlusele);
– teadustöö kirjeldus (pdf dokumendina).

Taotluse esitamise tähtaeg on 1. november 2015

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852, 56 571 221 (Katrin Pärn)