2015. aasta Puhk-Mörneri stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2015. aasta Puhk-Mörneri stipendium

2015. aastal pälvisid Puhk-Mörneri stipendiumi filosoofiateaduskonna doktorandid Ken Ird ja Mari-Leen Tammela.

Välja on kuulutatud kaks 1000 euro suurust stipendiumit.

Stipendiumile on oodatud kandideerimad TÜ filosoofiateaduskonna ajaloo eriala ja õigusteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilased. Eelistatud on üliõpilased, kelle uurimistöö on seotud õigusajalooga.

Kandideerimiseks tuleb TÜ sihtasutusele esitada:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus, mis sisaldab andmeid taotleja kohta ning õppejõu soovituse;

  • ülevaade kavandatavast või käimasolevast uurimistööst (kuni 2 lk). Lisatakse elektroonilise taotluse juurde.
Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja ühiskondlik tegevus.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2015

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)

Konkursi tulemused kuulutatakse välja juuni alguses