2015. aasta Ole Golubjatnikovi mälestusstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2015. aasta Ole Golubjatnikovi mälestusstipendium

2015. aasta sügissemestril pälvis Ole Golubjatnikovi mälestusstipendiumi TÜ ja TTÜ biomeditsiini ja meditsiinifüüsika ühisõppekava üliõpilane Ardo Allik.

Välja on kuulutatud üks 1300 euro suurune stipendium

Stipendiumitele on oodatud kandideerima loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 3. aasta bakalaureuseõppe üliõpilased, kes jätkavad õpinguid järgmisel õppeaastal magistrantuuris meditsiinitehnoloogia valdkonnas ja sama valdkonna magistrandid, kes jätkavad doktorantuuris või siirduvad praktikale meditsiinitehnoloogia ettevõttesse.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, stipendiumi kasutamise kava ja taotleja tulevikuplaan, juhendava õppejõu soovitust).

Taotluste esitamise tähtaeg 1. november 2015

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)