2015. aasta Lev Vassiljevi mälestusstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2015. aasta Lev Vassiljevi mälestusstipendium

2015. aastal pälvis Lev Vassiljevi mälestusstipendiumi loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 4. aasta doktorant Merle Muru.

Välja on kuulutatud üks 1000 euro suurune stipendium.

Taotleda saavad Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli magistrandid ja doktorandid, kelle kitsam uurimis- või teadustöö valdkond on kartograafia.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb üliõpilasel esitada TÜ Sihtasutusele elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab CV, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, õppejõu soovitust).

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks taotleja õppe-edukus, erialaline edukus, motivatsioon edasiõppimiseks ja tulevikuplaan omandatud teadmiste rakendamiseks Eestis.

Taotluse esitamise tähtaeg on 1. november 2015

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)