2015. aasta Laste Kliiniliste Uuringute fondi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2015. aasta Laste Kliiniliste Uuringute fondi stipendium

2015. aastal pälvis Laste Kliiniliste Uuringute fondi stipendiumi TÜ arstiteaduskonna 3. aasta doktorant Hiie Soeorg.

Välja antakse üks 950 euro suurune stipendium.

Stipendiumile saavad kandideerida laste kliiniliste uuringutega tegelevad arstiteaduskonna õppejõud, doktorandid ja arst-residendid, oma jooksval aastal avaldatud, ette kantud või avaldamiseks/ettekandmiseks esitatud teadustöödega.

Kandideerimiseks tuleb taotlejal väljakuulutatud tähtajaks esitada:

  • elektrooniline taotlusvorm (sisaldab CV, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, juhendava õppejõu soovitust);

  • lühikokkuvõte teadustööst (kuni 2 lk, lisada elektroonilisele taotlusele).
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2015

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)