2015. aasta Karl ja Erika Inno stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2015. aasta Karl ja Erika Inno stipendium

2015. aastal pälvis Karl ja Erika Inno stipendiumi TÜ majandusteaduskonna 2. aasta magistrant Elis Ruus.

Karl ja Erika Inno stipendiumifondi eesmärgiks on jäädvustada Tartu Ülikooli endise majandusõppejõu mälestust toetades majandusteaduste alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis ja soodustades ühistegevuse arengut.

Välja on kuulutatud üks 1300 euro suurune stipendium.

Kandideerima on oodatud majandusteaduskonna bakalureuse- ja magistritaseme üliõpilased, kelle kitsam eriala on seotud rahanduse, panganduse või arvestusega. Eelistatud on üliõpilased, kelle uurimistöö teema on seotud ühistegevuse ja selle arendamisega.

Taotlemiseks tuleb sihtasutusele esitada elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab CV, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi taotlemiseks, viimase aasta bakalaureustel ja magistrantidel ka ülevaadet uurimistööst).

Taotluste laekumise tähtaeg on 12. november 2015

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)