2015. aasta Jaan Einasto rahvusvaheline stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2015. aasta Jaan Einasto rahvusvaheline stipendium

Välja on kuulutatud kaks 1000 euro suurust stipendiumit

Taotleda saavad Tartu Ülikooli teadustööd tegema tulevad Armeeniast pärit doktorandid või noored teadlased (kuni 40. aastased k.a) ja Tartu Ülikooli doktorandid või teadurid, kes siirduvad teadustööd tegema mõnda välisülikooli ning kelle teadustöö on seotud astronoomia või kosmosetehnoloogia valdkonnaga.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb TÜ sihtasutusele esitada:
- elektrooniline stipendiumitaotlus, mis sisaldab ülevaadet erialasest  ja ühiskondlikust tegevusest, juhendava õppejõu soovitust,  planeeritava teadustöö kulutuste eelarvet, kaasfinantseerimise allikaid ja summasid;
- ülevaade plaanitavast teadus- või uurimistööst;
- ülevaade plaanitavast teadust populariseeritavast tegevusest;
- teaduskonna dekaani või instituudi juhataja soovitus;
- TÜ doktorantidel ja teaduritel vastuvõtva ülikooli või teadusasutuse kinnitus õppima asumise või teadustööga tegelemise kohta.

Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja erialalist edukust, teadustöö aktuaalsust ja innovaatilisust ning stipendiumi kasutamise eesmärki

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2015

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)

Konkursi tulemused selguvad maikuu jooksul