2015. aasta Hea Tahte Fondi stipendium õpetajakoolituse üliõpilastele — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2015. aasta Hea Tahte Fondi stipendium õpetajakoolituse üliõpilastele

2015. aasta pälvis Hea Tahte Fondi stipendiumi sotsiaal- ja haridusteaduskonna bakalaureusetaseme üliõpilane Liisa Hallika.

Välja on kuulutatud üks 1350 euro suurune stipendium

Taotleda saavad kõikidel õpetajakoolituse õppekavadel täiskoormusel õppivad majanduslikku abi vajavad üliõpilased.

Taotlemiseks tuleb sihtasutusele esitada:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab CV, põhjendust stipendiumi taotlemiseks, õppejõu soovitust, majandusliku olukorra kirjeldust);

  • andmed perekonna suuruse ja koosseisu kohta;

  • esmakursuslastel gümnaasiumi lõputunnistuse koopia.
Lisadokumendid tuleb lisada elektroonilisele taotlusele.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2015

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)