2015. aasta Erich Rannu perekonna stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2015. aasta Erich Rannu perekonna stipendium

2015. aastal pälvisid Erich Rannu perekonna stipendiumi järgmised üliõpilased:
Sigrid Rajalo, TÜ majandusteaduskonna 3. aasta doktorant (4000 eurot);
Tauri Arnus, TÜ majandusteaduskonna 3. aasta üliõpilane (3000 eurot);
Mykyta Gorskykh, TÜ majandusteaduskonna 2. aasta üliõpilaine (1000 eurot).

Stipendiumi eesmärk on edendada majandusteaduste alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis, innustades üliõpilasi rakendama oma oskusi ja teadmisi eetilises majanduslikus tegevuses Eestis.

Välja kuulutatakse stipendiume kogusummas  8000 eurot.  Stipendiumite lõpliku arvu ja suuruse otsustab komisjon.

Stipendiumile saavad kandideerida majanduserialade kõigi tasemete üliõpilased, samuti infotehnoloogia ja informaatika eriala üliõpilased, kelle lisaerialaks on majandusteadus.

Kandideerimiseks tuleb taotlejal  esitada TÜ sihtasutusele:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus, mis sisaldab andmeid taotleja kohta ning õppejõu soovituse,

  • essee (kuni 3 lk), mis selgitab tema arusaamist Eesti majanduslikust olukorrast ja arengu võimalustest ning kirjeldab eetika tähtsust majanduse arengus. Essee tuleks lisada taotlusele pdf failina.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2015

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)

Konkursi tulemused kuulutatakse välja juuni alguses