2015. aasta Corpore kommunikatsioonistipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2015. aasta Corpore kommunikatsioonistipendium

2015. aasta sügissemestril pälvisid stipendiumi TÜ ühiskonnateaduste instituudi magistrant Mai-Liis Sipria ja bakalaureusetaseme üliõpilane Heleri Tamme.

Välja on kuulutatud kaks 1000 euro suurust stipendiumit.

Stipendiumile on oodatud kandideerima Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistritaseme (s.o bakalaureuseastmes ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava ning magistriastmes kommunikatsioonijuhtimise ja ajakirjanduse õppekavade) üliõpilased.

Stipendium on mõeldud üliõpilastele, kes:

  • tunnevad suurt huvi kommunikatsioonivaldkonna praktilise poole vastu ning on näidanud üles aktiivsust praktika- ja töökogemuste omandamisel,

  • on avara silmaringiga ning orienteeruvad hästi ühiskondlikes ja majandusprotsessides,

  • osalevad aktiivselt õppetöös,

  • on valmis kohtuma Corpore esindajatega intervjuuks.
Stipendiumi taotlemiseks tuleb üliõpilasel esitada TÜ sihtasutusele:

  • elektrooniline taotlus (sisaldab CV'd, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, NB! Õppejõu soovituskiri ei ole kohustuslik. Õppejõu e-posti lahtrisse võib lisada enda e-posti aadressi);

  • essee teemal “Kommertstekstide uus tulemine. Kuidas edasi?”

  • ülevaade senisest praktilisest erialasest kogemusest koos tegevuste kirjelduse ja analüüsiga omandatud kogemusest (lisada pdf-failina);
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2015

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)