2015. aasta Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2015. aasta Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusstipendium

2015. aastal pälvisid Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusstipendiumi järgmised üliõpilased:
Karmen Lummo, TÜ filosoofiateaduskonna magistriõppe üliõpilane;
Maarja Tamjärv, TÜ filosoofiateaduskonna magistriõppe üliõpilane;
Katrina Sepp, TÜ arstiteaduskonna põhiõppe üliõpilane;
Ulvi Võsa, TÜ, filosoofiateaduskonna magistriõppe üliõpilane;
Tuulikki Uluots, TÜ kehakultuuriteaduskonna üliõpilane;
Ingrid Väling, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna üliõpilane;
Doris Kristina Raave, TÜ filosoofiateaduskonna üliõpilane;
Eleriin Käo, TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskonna üliõpilane;
Hannalore Taal, TÜ kehakultuuriteaduskonna üliõpilane;
Hanna-Liis Lao, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilane;
Laura Kuusemets, TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskonna üliõpilane;
Anna-Maria Kaseoja, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilane.

Välja on kuulutatud kaksteist 1500 euro suurust stipendiumi.

Taotleda saavad kõikide teaduskondade kõigi tasemete eesti soost üliõpilased, kes vajavad majanduslikku abi.

Toetuse andmisel arvestatakse üliõpilase õppeedukust, kindlaid eesmärke õppe- ja teadustegevuses. Võrdsete kandidaatide puhul eelistatakse naisüliõpilasi.

Kandideerimiseks on vaja esitada elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab CV, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, (juhendava) õppejõu soovitust).

1. aasta bakalaureusetaseme üliõpilased võivad soovituskirja paluda ka oma gümnaasiumi õpetajalt ning õppetulemustena läheb arvesse gümnaasiumi lõputunnistus ja hinneteleht, mis tuleks taotlusele lisada.

NB! Taotluses tuleb selgelt vabas vormis lahti kirjutada taotleja majanduslik olukord nii stipendiumile kandideerimise põhjenduse, eelarve kui ka majandusliku hetkeolukorra aknas.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2015

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)