2014. aasta Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2014. aasta Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendium

2014. aasta Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendiumi pälvisid:

Indrek Reile, Tallinna Tehnikaülikool
Krista Lepik, Tartu Ülikool
Petri-Jaan Lahtvee, Tallinna Tehnikaülikool
Kerli Raaperi, Eesti Maaülikool
Kirill Maslov, Tallinna Ülikool
Maarja Siiner, Tartu Ülikool
Hanno Jaakson, Eesti Maaülikool

Taotleda saavad kõikide Eestis viimase kahe aasta jooksul kaitstud võõrkeelsete väitekirjade autorid oma väitekirja eestikeelse resümeega (vt. statuudist, missugustele kriteeriumitele peab resümee vastama).

Ühe stipendiumi suurus on minimaalselt 500 eurot. Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon.

Taotlejal tuleb sihtasutuse juhatusele esitada elektrooniline stipendiumitaotlus, millele tuleb lisada:

a) resümee;

b) link väitekirja veebiaadressile;

c) diplomi koopia või tõend kaitsmise kohta.

Taotluses võib jätta täitmata lahtrid 5 ja 10. Samuti ei ole tarvis lisada soovituskirja.

Taotluste esitamise tähtaeg on 14. märts 2014

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)