2014. aasta professor Olevi Kulli mälestusstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2014. aasta professor Olevi Kulli mälestusstipendium

2014. aasta professor Olevi Kulli mälestusstipendiumi pälvis TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 4. aasta doktorant Liina Jakobson.
Stipendiumi suurus on 1000 eurot

Stipendiumit saavad taotleda kõikide Eesti kõrgkoolide taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala põhiõppe viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased oma rahvusvahelistel teadusnõupidamistel osalemise ja erialaga seotud välismaa teadusasutuste juures töötamise toetuseks.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. juuni

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada Tartu Ülikooli Sihtasutusele järgmised dokumendid:
• stipendiumitaotlus sihtasutuse kodulehel
• juhendava õppejõu soovitus (sisaldub taotlusvormis)
• ülevaade uurimistööst ja põhjendus, et see vastab stipendiumi eesmärgile (kuni 3 lk.)
• tõend konverentsil ettekande esitamise kohta või vastuvõtva ülikooli / teadusasutuse kinnitus õppima asumise või teadustööga tegelemise kohta
• kulutuste eelarve välisriigi ülikooli või teadusasutuse juures (sisaldub  taotlusvormis)
• kaasfinantseerimise allikad ja toetussummade suurused (sisaldub  taotlusvormis).

NB! Palume uurimistöö ülevaate dubleerida ka inglise keeles ja saata elektroonselt

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)