2014. aasta Peeter Põllu stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2014. aasta Peeter Põllu stipendium

2014. aastal pälvis Peeter Põllu stipendiumi sotsiaal- ja haridusteaduskonna 4. aasta doktorant Ingrid Koni.

Stipendiumi suurus on 1920 eurot.

Stipendiumile saavad kandideerida kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide õpetajakoolituse üliõpilased alates kaheksandast õppesemestrist integreeritud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes.
Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppetulemusi, teadusliku uurimistöö tulemuslikkust ja osalemist pedagoogika alases arendustegevuses.

Taotlemiseks tuleb esitada Tartu Ülikooli Sihtasutuse juhatusele elektrooniline stipendiumitaotlus ning ülevaade pedagoogika-alasest arendustegevusest (saab lisada taotlusele).

Stipendiumi taotlemise tähtaeg 1. november 2014

Stipendium antakse üle Peeter Põllu päeval, 14. novembril 2014 Tartus

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)