2014. aasta Olev ja Talvi Maimetsa stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2014. aasta Olev ja Talvi Maimetsa stipendium

2014. aastal pälvisid Olev ja Talvi Maimetsa stipendiumi järgmised üliõpilased:
Karl Pintsaar, TÜ arstiteaduskonna arst-resident
Marianna Tampere, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 1. aasta magistrant
Karl Mumm, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 2. aasta doktorant

Välja antakse kolm 1280 euro suurust stipendiumi.

Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli arstiteaduskonna infektsioonhaiguste eriala arst-residendid ning loodus- ja tehnoloogiateaduskonna rakubioloogia eriala magistrandid ja doktorandid.
Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppetulemusi (magistrandid, doktorandid), erialalist edukust (arst-residendid), motivatsiooni edasiõppimiseks ja tulevikuplaani omandatud teadmiste rakendamiseks Eestis.

Taotlemise tähtaeg on 1. juuni

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada Tartu Ülikooli Sihtasutuse juhatusele elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab CV, ülevaadet taotleja erialalisest tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, juhendava õppejõu soovitust, stipendiumi kasutamise eelarvet) sihtasutuse kodulehel ja välismaal staźeerimise korral vastuvõtva kõrgkooli või kliiniku kinnitus taotleja vastuvõtmise kohta (saab lisada elektroonsele taotlusele).

Konkursi tulemused kuulutatakse välja juunikuus.

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)