2014. aasta Ole Golubjatnikovi mälestusstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2014. aasta Ole Golubjatnikovi mälestusstipendium

2014. aastal sügissemestril pälvisid Ole Golubjatnikovi mälestusstipendiumi loodus- ja tehnoloogiateaduskonna üliõpilased Siiri Mägi ja Sigrid Kuuse.

Välja on kuulutatud üks 1300 euro suurune.

Stipendiumitele on oodatud kandideerima loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 3. aasta bakalaureuseõppe üliõpilased, kes jätkavad õpinguid järgmisel õppeaastal magistrantuuris meditsiinitehnoloogia valdkonnas ja sama valdkonna magistrandid, kes jätkavad doktorantuuris või siirduvad praktikale meditsiinitehnoloogia ettevõttesse.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, juhendava õppejõu soovitust).

Taotluste esitamise tähtaeg 1. november 2014

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)