2014. aasta Leedu üliõpilaste stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2014. aasta Leedu üliõpilaste stipendium

2014. aastal pälvis Leedu üliõpilaste stipendiumi Lukas Pukelis, TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskonna 1. aasta doktorant.

Stipendiumile saavad kandideerida kõik Leedust pärit Tartu Ülikoolis õppivad või Tartusse õppima asuvad üliõpilased. Stipendiumi suuruseks on 640 eurot.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada sihtasutuse juhatusele väljakuulutatud tähtajaks:
• elektrooniline stipendiumitaotlus (sihtasutuse kodulehel);
• väljavõte õpitulemustest koos keskmise hinde näitamisega (va Tartu Ülikooli üliõpilastel);

Taotluse esitamise tähtaeg on 20. veebruar 2014.