2014. aasta KPMG stipendium

2014. aasta kevadsemestril pälvis KPMG stipendiumi TÜ majandusteaduskonna 2. aasta üliõpilane Tauri Arnus.

Stipendiumi suurus on 1300 eurot

Stipendiumile on oodatud kandideerima majandusteaduskonna bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased, kellel on:

  • väga hea õpeedukus (bakalureuseõppes täidetud õppesoorituse maht 90 EAP ja kaalutud keskmine hinne vähemalt 4,0; magistriõppes vastavalt 60 EAP ja silmapaistvad õpitulemused;

  • aktiivne eluhoiak ja osalemine üliõpilaselu edendamisel;

  • valmisolek kohtuda  KPMG Baltics OÜ esindajatega.
Konkursist osavõtmiseks tuleb esitada sihtasutuse juhatusele elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehel.

Taotluste esitamise tähtaeg on  1. aprill 2014

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)