2014. aasta Jaan Einasto rahvusvaheline stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2014. aasta Jaan Einasto rahvusvaheline stipendium

Välja on kuulutatud üks 1000 euro suurune stipendium.

Taotleda saavad Tartu Ülikooli teadustööd tegema tulevad Armeeniast pärit doktorandid või noored teadlased (kuni 40. aastased k.a), kelle teadustöö on seotud astronoomia või kosmosetehnoloogia valdkonnaga.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada Tartu Ülikooli sihtasutusele väljakuulutatud tähtpäevaks:

- elektrooniline stipendiumitaotlus, mis sisaldab ülevaadet erialasest  ja ühiskondlikust tegevusest, juhendava õppejõu soovitust,  planeeritava teadustöö kulutuste eelarvet, kaasfinantseerimise allikaid ja summasid;
- ülevaade plaanitavast teadus- või uurimistööst;
- ülevaade plaanitavast teadust populariseeritavast tegevusest;
- teaduskonna dekaani või instituudi juhataja soovitus;
- vajadusel vastuvõtva ülikooli või teadusasutuse kinnitus õppima asumise või teadustööga tegelemise kohta.

Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja erialalist edukust, teadustöö aktuaalsust ja innovaatilisust ning stipendiumi kasutamise eesmärki

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2014

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)