2014. aasta Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2014. aasta Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium

2014. aastal pälvis Heidi-Ingrid Maaroosi stipendiumi TÜ arstiteaduskonna üliõpilane Julius Juurmaa.

Välja on kuulutatud üks 1 000 euro suurune stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida arstiteaduskonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega (k.a. stendiettekanne) kliinilise meditsiini valdkonnas ja kes omavad häid tulemusi õppe- ja teadustöös.

Stipendiumi kandidaatide hindamisel võetakse arvesse:

- konverentsil esitatud ettekande vastavust teadusettekande nõuetele ja kanditeerja osalust ette kantavas teadusprojektis;
- taotleja akadeemilist edukust;
- muudel võrdsetel tingimustel on eelistatud Saare maakonnast pärit üliõpilased.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb taotlejal väljakuulutatud tähtajaks esitada elektrooniline taotlusvorm. Motivatsioonikirjas tuleb eraldi välja tuua taotleja osalus teadustöös. Taotlusele tuleb lisada kokkuvõte konverentsil peetud ettekandest.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2014

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)