2014. aasta Erich Rannu perekonna stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2014. aasta Erich Rannu perekonna stipendium

2014. aasta stipendiaadid on:
Jürgen Lina,
TÜ Majandusteaduskonna 1. aasta magistrant
Viire Täks, TÜ Majandusteaduskonna, 2. aasta doktorant
Igvar Viin,  TÜ Majandusteaduskonna  1. aasta magistrant

Erich Rannu perekonna stipendiumi
eesmärgiks on edendada majandusteaduste alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis, innustades üliõpilasi rakendama oma oskusi ja teadmisi eetilises majanduslikus tegevuses Eestis.

Välja kuulutatakse stipendiume kokku summas  6 400 eurot.  Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon.

Stipendiumile saavad kandideerida majanduserialade kõigi tasemete üliõpilased, samuti infotehnoloogia ja informaatika eriala üliõpilased, kelle lisaerialaks on majandusteadus.

Taotlejal tuleb lisaks elektroonsele taotlusele sihtasutuse kodulehel esitada essee (kuni 3 lk.), mis selgitab tema arusaamist Eesti majanduslikust olukorrast ja arengu võimalustest ning kirjeldab eetika tähtsust majanduse arengus.

Konkursi tähtaeg on 1. aprill 2014

Konkursi tulemused kuulutatakse välja juuni alguses

Taotlused esitada elektroonselt sihtasutuse kodulehe kaudu.

Essee tuleb lisada elektroonilisele taotlusele pdf failina.

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)