2014. aasta Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2014. aasta Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium

2014. aasta Eestikeelse terminoloogia sihtstipendiumi pälvisid:
Anu Lepp, Tartu Ülikool
Kats Kivistik, Tartu Ülikool
Ene Indermitte, Tartu Ülikool

Stipendiumit saavad taotleda kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide üliõpilased, õppejõud ja teadustöötajad, kelle õppe- või uurimisvaldkond on seotud eestikeelse terminoloogia ja selle arendamisega või kes arendavad eesti terminoloogiat oma mis tahes eriala doktoritöö osana.

Stipendiumifondi suurus on 4880 eurot

Taotlemiseks tuleb esitada elektrooniline stipendiumitaotlus, millele lisada:

1) teadustöö lühikokkuvõte (resümee)

2) üliõpilastel juhendava õppejõu, teistel teaduskonna või teadusasutuse juhi soovitus koos tema kontaktandmetega

3) muud kandidaadi poolt vajalikuks peetavad materjalid

Taotluses võib jätta täitmata lahtrid 5 ja 10.

Taotlusi saab esitada 14. märtsini 2014

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)