2014. aasta Edith Reimani stipendum — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2014. aasta Edith Reimani stipendum

2014. aasta Edith Reimani stipendiumi pälvisid TÜ õigusteaduskonna 1. aasta magistrant Maarja Pild ja TÜ filosoofiateaduskonna 2. aasta üliõpilane Inga Sapunjan.

Stipendiumi eesmärgiks on motiveerida ühiskondlikult aktiivseid Eesti avalik-õiguslike ülikoolide magistritaseme naisüliõpilasi siduma oma sotsiaal- või humanitaarvaldkonna teadustööd järgmiste väärtustega ning neid oma ühiskondliku tegevuse kaudu Eestis edendama: demokraatia, õiglus, vabadus, õigusriiklus ja majanduslik õitseng.

Välja kuulutatakse kaks 1 500 euro suurust stipendiumi

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada sihtasutuse juhatusele väljakuulutatud tähtajaks:
• elektrooniline stipendiumitaotlus (sihtasutuse kodulehel);
• väljavõte õpitulemustest koos keskmise hinde näitamisega (va Tartu Ülikooli üliõpilastel);
• ülevaade seni tehtud ja kavandatavast teadustööst ning töö haakuvusest stipendiumi eesmärkides nimetatuga (kuni 1500 tähemärki). Omal valikul võib lisada ühiskondliku tegevusega seonduvaid materjale ja avaldatud publikatsioone.

Stipendiumile saavad kandideerida sotsiaal- ja humanitaarvaldkonna magistrandid (naised), kelle teadustöö vastab stipendiumi eesmärgile.

Taotluste esitamise tähtaeg on 27. veebruar

Stipendiumid antakse üle 8. märtsil korporatsioon Indla 90. aastapäeva raames Tartus.