2014. aasta CWT Estonia reisistipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2014. aasta CWT Estonia reisistipendium

2014. aastal pälvisid CWT Estonia reisistipendiumi järgmised üliõpilased:
Maido Merisalu (1200 eurot);
Sander Siim (1000 eurot);
Uku Vainik (505 eurot);
Laura Jamsja (352 eurot);
Mari-Liis Madisson (400 eurot);
Anne Okas (800 eurot);
Anna-Tisler Sala (1000 eurot);
Eleri Aedmaa (1000 eurot);
Carolin Siimenson (800 eurot).

2014. aastal jagatakse CWT (Kaleva Travel) reisistipendiumiteks välja kokku 7000 eurot. Stipendiumide arvu ja suuruse otsustab stipendiumikomisjon lähtuvalt laekunud taotlustest.

Stipendiumile on oodatud kandieerima kõikide teaduskondade magistrandid ja doktorandid oma õppe- ja teadusreiside toetuseks.

Kandideerimiseks tuleb esitada elektrooniline stipendiumitaotlus, millele tuleb lisada vastuvõtva kõrgkooli kinnitus õppima asumise kohta, konverentsil osalemise kinnitus jmt.

Taotlemise tähtaeg on 1. november 2014

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)