2014. aasta Andreas ja Elmerice Traksi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2014. aasta Andreas ja Elmerice Traksi stipendium

2014. aasta kevadsemestril pälvisid Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi järgmised üliõpilased:
Mirja Palo, TÜ arstiteaduskonna 2. aasta doktorant;
Laura Aaben, TÜ arstiteaduskonna 2. aasta magistrant;
Annika Jaansoo, TÜ majandusteaduskonna 2. aasta doktorant;
Andres Reiljan, TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskonna 2. aasta magitsrant.

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi eesmärgiks on toetada majanduslikku abi vajavaid üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel USA või Euroopa riikide kõrgemates õppeasutustes.

Stipendiumideks jagatakse välja kuni 10 000 eurot.

Stipendiumi(de)le saavad kandideerida:
• Tartu Ülikooli arstiteaduskonna doktorandid ja magistrandid;
• Tartu Ülikooli arstiteaduskonna arst-residendid, kusjuures muudel võrdsetel tingimustel on eelistatud teadustööd tegevad ja eakate meditsiiniga tegelevad arst-residendid;
• Tartu Ülikooli majandus-, sotsiaal- ja haridusteaduskonna ning õigusteaduskonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimisvaldkonnaks on riiklik-poliitilised teemad.

Taotlemiseks tuleb sihtasutusele esitada:
• elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab isikuandmeid, ülevaadet taotleja haridus- ja töökäigust ning ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi taotlemiseks, ülevaadet erialasest teadustegevusest, juhendaja soovitust, stipendiumi kasutamise eelarvet)
* vastuvõtva kõrgkooli või teadusasutuse kinnitus taotleja vastuvõtmise kohta (saab lisada elektroonsele taotlusele).

Konkursi tähtaeg on 1. juuni 2014

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)