2013.a. Prof Atko-Meeme Viru stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2013.a. Prof Atko-Meeme Viru stipendium

2013. aastal pälvis professor Atko-Meeme Viru stipendiumi TÜ kehakultuuriteaduskonna kergejõustikueriala õppejõud Gaspar Epro.

Atko-Meeme Viru stipendiumile saavad kandideerida kõigi avalik-õiguslike kõrgkoolide doktorandid, noorteadlased ja õppejõud (kuni 40 aastased), kes omavad silmapaistvaid tulemusi  liikumis- ja sporditeaduste alases teadustöös.

Välja kuulutatakse üks 2000 euro suurune stipendium.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada Tartu Ülikooli Sihtasutusele järgmised dokumendid:

  • elektrooniline taotlus;
  • ülevaade teadustegevusest (tegevus kahe viimase aasta jooksul teadlasena, teaduse populariseerijana, kehalise kasvatuse ja spordi alase kõrghariduse, tervist väärtustava eluviisi ja olümpialiikumise edendajana Eestis);
  • põhjendus stipendiumi saamiseks (stipendiumi kasutamise eesmärk ja tegevuskava selle saavutamiseks );
  • viimase kahe aasta vältel ülikoolivälistest allikatest saadud stipendiumite, toetuste, preemiate loetelu (stipendiumi, toetuse või preemia maksja nimetus, selle otstarve, saamise aeg ja summa);

  •  juhendaja soovitus (doktorantidel).
Taotluse esitamise tähtaeg on 1. november 2013.