2013.a. Linda Martis-Jaansoni stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2013.a. Linda Martis-Jaansoni stipendium

Esimese Linda Martis-Jaansoni stipendiumi pälvis kehakultuuriteaduskonna 3. aasta bakalureuseõppe üliõpilane Hanna-Liisa Roosileht.

Stipendiumi suurus on 1000 eurot

Taotluste esitamise tähtaeg on  1. aprill 2013

Stipendiumile on oodatud kandideerima kehakultuuriteaduskonna bakalaureusetaseme viimase aasta ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia eriala viimase aasta  üliõpilased, kes jätkavad järgmisel õppeaastal õpinguid Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonnas. Eelistatud on võimlemise suunitlusega üliõpilased.

Stipendium makstakse välja sügissemestri alguses, pärast üliõpilaste nimekirjade sulgemist.

Konkursist osavõtmiseks tuleb esitada sihtasutuse juhatusele elektrooniline taotlus

Lisainfo: 7 375 852 või 52 16 820, e-post: tysiht@ut.ee