2013.a. KPMG stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2013.a. KPMG stipendium

KPMG stipendiumi 2013.a. pälvis majandusteaduskonna 2. aasta bakalureuseõppe üliõpilane Mari Mägi.

Stipendiumi suurus on 1300 eurot

Taotluste esitamise tähtaeg on  1. aprill 2013

Stipendiumile on oodatud kandideerima majandusteaduskonna bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased, kellel on:

  • väga hea õpeedukus (bakalureuseõppes täidetud õppesoorituse maht 90 EAP ja kaalutud keskmine hinne vähemalt 4,0; magistriõppes vastavalt 60 EAP ja silmapaistvad õpitulemused;

  • aktiivne eluhoiak ja osalemine üliõpilaselu edendamisel;

  • valmisolek kohtuda  KPMG Baltics OÜ esindajatega.
Konkursist osavõtmiseks tuleb esitada sihtasutuse juhatusele elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehel.

Lisainfo: 7 375 852 või 52 16 820, e-post: tysiht@ut.ee