2013.a. Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2013.a. Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium

2013. aasta Eestikeelse terminoloogia sihtstipendiumi pälvisid:
Halliki Põlda (TLÜ) 550 eur
Astrid Saava (TÜ) 2350 eur
Anne Okas (TÜ) 1500 eur

Stipendiumifondi suurus on 9600 eurot.

Stipendiumit saavad taotleda kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide üliõpilased, õppejõud ja teadustöötajad, kelle õppe- või uurimisvaldkond on seotud eestikeelse terminoloogia ja selle arendamisega või kes arendavad eesti terminoloogiat oma mis tahes eriala doktoritöö osana.

Taotlemiseks tuleb esitada elektrooniline stipendiumitaotlus, millele lisada:

1) teadustöö lühikokkuvõte (resümee)

2) üliõpilastel juhendava õppejõu, teistel teaduskonna või teadusasutuse juhi soovitus koos tema kontaktandmetega

3) muud kandidaadi poolt vajalikuks peetavad materjalid

Taotluses võib jätta täitmata lahtrid 5 ja 10.

Taotlusi saab esitada 1. novembrini.