2012.a. Tartu Ülikooli Raefond — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2012.a. Tartu Ülikooli Raefond

2012. aastal pälvisid Tartu Raefondi preemia:

 • TÜ usuteaduskonna emeriitprofessor Kalle Kasemaa akadeemilise vaimsuse kandmise ja edendamise eest pikkade aastate jooksul, usuteaduskonna taasloomise eestvedamise ja konkurentsivõimelise teoloogilise raamatukogu asutamise eest

 • TÜ majandusteaduskonna turunduse dotsent Andres Kuusik panuse eest Tartu Loomemajanduskeskuse ja AHHAA keskuse koostööprojektidesse ning üliõpilaste Turundusklubi asutamise ja eestvedamise eest

 • TÜ majandusteaduskonna juhtimise lektor Anne Reino
Tartu Raefondi stipendiumi pälvisid järgmised üliõpilased:

 • Sotsiaal- ja haridusteaduskond - Annika Apuhtin

 • Sotsiaal- ja haridusteaduskond - Viivika Keskküla

 • Sotsiaal- ja haridusteaduskond - Kairi Talves

 • Loodus- ja tehnoloogiateaduskond - Andreas Valdmann

 • Filosoofiateaduskond - Pille-Riin Larm

 • Usuteaduskond - Kadri Sooberg

 • Õigusteaduskond - Tuuli Hansen

 • Majandusteaduskond - Kadi Ummik

 • Kehakultuuriteaduskond - Martin Mooses

 • Matemaatika-informaatikateaduskond - Kristin Jesse

 • Matemaatika-informaatikateaduskonna välisüliõpilane - Dmytro Fishman

 • Filosoofiateaduskonna välisüliõpilane - Gleb Netchvolodov
Välja on kuulutatud üheksa stipendiumi, igale teaduskonnale üks 640 euro suurune stipendium

Kandideerida saavad Tartust pärit (aluseks sissekirjutus rahvastikuregistri järgi) edukad (õppetaseme keskmine hinne vähemalt 4,0) üliõpilased kõigil õppetasemetel. Stipendiumi saab taotleda alates kolmandast semestrist.

Taotlemiseks on vaja täita elektrooniline stipendiumitaotlus sihtasutuse kodulehel rubriigis "Taotle stipendiumi"

Taotluste tähtaeg on 1. november

Välja on kuulutatud 3 954 eurot Raefondi stipendiumiteks (preemia) TÜ õppejõududele ja töötajatele

Stipendium on mõeldud TÜ õppejõudude, üliõpilaste ja töötajate tunnustamiseks Tartu linna ajalugu, haldust, infrastruktuuri ja huve käsitlevate silmapaistvate teadus-, õppe- ja arendustöö tulemuste eest, samuti samasuunalise teadus- ja õppetegevuse arendamise eest.

Kandidaate võivad esitada teaduskonnad, instituudid, teadusasutused, ülikooli asutused jm. üksused, taotleda võib ka isik ise. Esildistes ja taotlustes tuleb selgelt lahti kirjutada kellele ja missuguste teenete eest stipendiumit taotletakse.

Esildised ja taotlused esitada TÜ Sihtasutusele vabavormilistena siseposti teel või postiga aadressil Ülikooli 18 hiljemalt 1. novembriks
_____________________________________________

RAEFOND SCHOLARSHIP FOR INTERNATIONAL STUDENTS
OF THE UNIVERSITY OF TARTU


Tartu University Foundation announces the Raefond scholarship for international students of the University of Tartu.

The amount of the scholarship is 640 EUR.

International degree-seeking students studying the curricula of the University of Tartu starting from their 3rd semester can apply for the scholarship. As the scholarship is aimed at students studying in Tartu, students of Viljandi Culture Academy, Pärnu College and Narva College as well as students of Cyber Security, Crossmedia Production and Materials and Processes of Sustainable Energetics are not eligible for the scholarship. When considering the applicants for the scholarship, study results are taken into account, but also extra-curricular activities related to Tartu and the University of Tartu. The applicant's weighted average grade in the current study level must be at least 4.0.

Applicants must submit the following:

 1. application (form);

 2. CV;

 3. recommendation letter from faculty or supervisor;

 4. transcript of records (two last semesters).
Documents must be submitted to the Tartu University Foundation by 1 November 2012 either by e-mail to tysiht@ut.ee

or by post to Ülikooli 18, Tartu 50090

For further information please contact ruth.kotsar@ut.ee

Scholarship is going to be awarded on 3 December 2012 at the anniversary reception of the University of Tartu