2012.a. Swedbanki ärieetika stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2012.a. Swedbanki ärieetika stipendium

2012. aastal pälvisid Swedbanki ärieetika stipendiumi järgmised üliõpilased:
Lea Roostalu, EBS'i doktorant
Merle Rihma, TTÜ doktorant
Birgy Lorenz, TLÜ doktorant
Age Poom, TÜ doktorant

Hea doktorant!

Tegeled loomemajanduse, biotehnoloogia või terviseteadustega? Strateegilise juhtimise või käitumisteadustega? Kultuuri- või maateadustega? Innovatsiooni või IKTga? Oluline pole Sinu õpitav eriala ega kõrgkool, kus õpid, vaid asjaolu, et oled valmis osalema laiema avaliku debati tekitamises ning tunned huvi ja soovid arendada jätkusuutlikku ning vastutustundlikku ettevõtluskultuuri.

Olles ümbritseva keskkonna osa, ei ole pikemaajalist edu soovivalt ettevõttel võimalik piirduda vaid majanduslike näitajatega arvestamisega, vaid arvestada tuleb ka keskkondlikku ja sotsiaalset mõju, mis ettevõte oma eksisteerimisega tekitab. Vastutustundlik ettevõtlus põhineb eetilistel väärtustel ja austusel töötajate, kogukonna ja keskkonna vastu ning ettevõtte tegevuse eesmärgiks on väärtuse loomine nii huvigruppidele kui ühiskonnale laiemas tähenduses.

Kui need küsimused pakuvad Sulle huvi, siis kandideeri Swedbanki ärieetika stipendiumile (a 2000.- EUR)!

Konkurss TÜ sihtasutuses avatud 1. novembrini.

Välja on kuulutatud kuni neli 2 000 euro suurust stipendiumi.

Stipendiumile saavad kandideerida kõikide Eesti kõrgkoolide kõikide akrediteeritud erialade doktorandid, kes on motiveeritud tegelema vastutustundliku ettevõtluse ja ärieetika küsimustega ning kes soovivad teha selles valdkonnas teadusliku uurimistöö.

Stipendiumi saajad osalevad Tartu Ülikooli Eetikakeskuse (www.eetika.ee) poolt koordineeritavas programmis, mille raames juhendatakse nende ärieetika alast uurimistööd, toimub eetikakeskuse poolt korraldatav õppetöö Tartus 6 EAP mahus (32 auditoorset tundi+ 124 tundi iseseisvat tööd). Stipendiaadid osalevad ja esinevad avalikkusele suunatud ärieetilisi küsimusi puudutavatel seminaridel ja konverentsidel, teevad kaastööd eetikaveebile ning tutvustavad oma uurimistöö tulemusi Swedbanki ettevõtete infoportaalis ja meedias.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb Tartu Ülikooli Sihtasutusele esitada:

1) elektrooniline taotlus;

2) väljavõte õppeinfosüsteemist koos keskmise hinde ära näitamisega (esimese aasta doktorantidel info magistriõpingute kohta);

3) plaanitava uurimistöö lühikirjeldus;

4) motivatsioonikiri, mis põhjendab huvi ärieetika vastu vastu ning pakub ideid, kuidas tugevdada Eestis eetilise ning sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtluskultuuri kujunemist ning harida avalikkust sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtluse teemal;

5) kraadiõppuri juhendaja soovitus koos tema kontaktandmetega;

6) muud taotleja poolt vajalikuks peetavad materjalid.

Lisadokumendid (peale elektroonse taotluse) tuleb esitada elektrooniliselt aadressil tysiht@ut.ee, samalt aadressilt saab ka täpsemat informatsiooni.