2012.a. Playtech Estonia stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2012.a. Playtech Estonia stipendium

2012. aastal pälvisid Playtech Estonia stipendiumi:

  • Natalia Semenenko, 1. aasta magistriõppe üliõpilane

  • Tiina Turban, 3. aasta bakalaureuseõppe üliõpilane

  • Tõnis Truumaa, 1. aasta magistriõppe üliõpilane
TÜ Sihtasutus kuulutab välja 2012/2013. õppeaasta Playtech Estonia stipendiumikonkursi

Välja kuulutatakse kolm 1 600 euro suurust stipendiumi.

Stipendiumitele on oodatud kandideerima matemaatika-informaatikateaduskonna informaatika ja infotehnoloogia eriala bakalaureuseõppe viimase aasta ja magistriõppe 1. aasta üliõpilased, kes:

  • omavad häid tulemusi õppetöös;

  • on aktiivsed informaatikaalases teadus- ja arendustegevuses;

  • jätkavad õpinguid magistriõppes 2012/2013. õppeaastal.
Taotlusi saab esitada 1.maist kuni 1. juunini.

Stipendiumid makstakse välja uue õppeaasta alguses.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada Sihtasutuse juhatusele hiljemalt 1. juuniks 2012.a.

elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab CV, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, juhendava õppejõu soovitust) sihtasutuse kodulehel.

Lisainfo 7 375 852 või 52 16 820 e-post: tysiht@ut.ee